خبر خوب و خبر بد از اقتصاد جهان

بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ از آمریکا نشات گرفت و به اروپا تسری پیدا کرد، تلاش بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان جهان را برای یافتن راه حل و خلاصی از این معضل جهانی در پی داشت.