تحلیل واقعه 11 سپتامبر در گفتگوی تفصیلی با استاد حسن عباسی

با گذشت 15 سال از واقعه 11 سپتامبر، اکنون پس از فرونشستن اندکی از غبارها، شاید بهتر بتوان انهدام برج‌های مرکز تجارت جهانی و پیامد آن که اعلام جنگ تمدن غرب با تروریسم نامیده شد را دید و بررسی کرد. مشرق‌نیوز این بررسی استراتژیک را با استاد حسن عباسی رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال صورت داده است و امروز باشگاه استراتژیست‌های جوان نسخه ویرایش شده این مصاحبه را در بازنشری در اختیار شما قرار می دهد.