وقتی بحران برمی‌گردد

مبتنی بر دیدگاه هگل، هرگاه برای یک پرسش جدید، پاسخ کهنه‌ای ارائه شود بحران پدید می‌آید. بحران درجه‌ای از وخامت است که یک سیستم نیازمند واکنشی بسیار سریع و تهاجمی از بیرون سیستم باشد، چرا که عموماً کلیه مناسبات سیستمی در معرض خطر جدی قرار گرفته است و سیستم در معرض خطر انهدام کامل است.[1]… ادامه خواندن وقتی بحران برمی‌گردد

خبر خوب و خبر بد از اقتصاد جهان

بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ از آمریکا نشات گرفت و به اروپا تسری پیدا کرد، تلاش بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان جهان را برای یافتن راه حل و خلاصی از این معضل جهانی در پی داشت.