بهنام افتخاریان (رئیس انجمن صنفی تورگردانان همدان) : ۱۵ مهر ۱۳۹۵

تفاهم نامه میزبانی هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در همدان به امضا رسید تا استان همدان بتواند میزبان تورگردانان و راهنمایان گردشگری جهان باشد.