پرومته همیار نبی! – تحلیل فیلم حضرت نوح (Noah 2014)

حدود چهار ماه است که از اکران فیلم نوح سپری‌ می‌شود و تا اکنون تحلیل‌ها و نقدهای گوناگونی از داستان فیلم ارائه‌شده است که با بررسی آن‍ها می‌توان دریافت که نقدهای مطرح شده تمام ماجرا نیستند. از این رو بر آن شدیم تا در این نوشتار به دو نکته بپردازیم که کمتر مورد توجه قرارگرفته… ادامه خواندن پرومته همیار نبی! – تحلیل فیلم حضرت نوح (Noah 2014)