مصطفی سالاری (استاندار بوشهر) : ۱۴ مهر ۱۳۹۵

دهکده گردشگری دریایی بوشهر دارای ظرفیت‌های مهمی است که بخش خصوصی طرح‌های ایجاد هتل دریایی در این دهکده اجرا می‌کند.