دسته‌ها
اتیمولوژی و ترمینولوژی حکمت و فلسفه طبقه‌بندی موضوعی یادداشت‌ها

روح حاکم بر تئوری سیستم‌های سکولار و مدل جایگزین

یکی از ویژگی‌های مهم بزرگانمان (همچون علامه مصباح) در تبیین مباحث عقلی و استدلالی، توضیح دقیق بدیهیات و کلیدواژه‌های هر بحث است. چرا که گهگاه نزاع و جدل در یک بحث، نه بر سر روش اندیشیدن و استدلالات، که براثر فهم غیر یکسان از بدیهیات و کلیدواژه‌های آن مبحث است.