محمد باقر نوبخت | باشگاه استراتژیست‌های جوان
محمد باقر نوبخت