پول صرفاً عددی است که با فن حساب‌داری ایجاد می‌شود!

بعد از بحران مالی سال 2007، برای بسیاری از نخبگان اقتصادی مسجل شد که الگوی لیبرال اکانامی، دیگر نمی‌تواند آن‌گونه که در سال 1989، فرانسیس فوکویاما در مقاله‌ی پایان تاریخش گفته بود، الگوی نهایی بشر برای اداره‌ی جامعه باشد. فوکویاما در آن زمان لیبرالیسمِ فاتح را هم در میدان سیاست و هم در میدان اقتصاد،… ادامه خواندن پول صرفاً عددی است که با فن حساب‌داری ایجاد می‌شود!