دسته‌ها
تبیینی رویکرد سیاسی مقالات

اندیشکده رند: نئوپالیتیک، پارادایمی جدید برای دیپلماسی عمومی

جان آرکوئیلا و دیوید رونفلت در مقاله ای به بررسی ظهور یک پارادایم جدید در دیپلماسی عمومی پرداختند.متن این مقاله به این شرح است: انقلاب بزرگ بعدی عصر اطلاعات باید در حوزه‌ی دیپلماسی روی بدهد. آمریکا از دهه‌ی ۱۹۶۰ در حال تجربه‌ی یک انقلاب در امور تجاری بوده، و از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ نیز یک انقلاب در امور نظامی (RMA) را تجربه کرده است. اکنون زمان یک “انقلاب در امور دیپلماتیک” (RDA) فرا رسیده است: