دسته‌ها
دولت سیاست درهای باز

سعید امینی (معاون ‌‌اداره ‌کل میراث‌ فرهنگی استان البرز) : ۱۳ مهر ۱۳۹۵

سعید امینی (معاون ‌‌اداره ‌کل میراث‌ فرهنگی استان البرز):

۱۷ منطقه گردشگری در استان وجود دارد و پیش‌بینی‌ می‌شود در این مناطق ۲۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

[۱] خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر: ۱۲۰۴۶۳۶