سرهنگ رحیم جهانبخش (فرمانده انتظامی کیش) : ۷ مهر ۱۳۹۵

فرمانده انتظامی کیش از اجرای طرح پلیس نمونه گردشگری برای جذب بیشتر گردشگر به کیش خبر داد.