«بزرگترین و بلندترین هتل ایران» : ۱۴ آذر ۱۳۹۳

بزرگترین و بلندترین هتل ایران با طرحی از «زَها حَدید» یکی از معماران مطرح جهان، تا کمتر از چهار سال دیگر آماده بهره‌برداری می‌شود. ابراهیم پورفرج، رییس یک آژانس گردشگری است که اکنون ساخت این هتل بزرگ و بلند را در تهران آغاز کرده و سرمایه‌گذار اصلی آن به شمار می‌آید. در حال حاضر گودبرداری این هتل به عمق 72 متر انجام شده و فونداسیون آن در حال بالا آمدن است.