رئیس اندیشکده یقین | باشگاه استراتژیست‌های جوان
رئیس اندیشکده یقین