دسته‌ها
آینده‌شناسی تبیینی تحلیلی رویکرد طبقه‌بندی موضوعی فضای سایبر مطالب برگزیده مقالات

درآمدی بر زندگی دوم

مقدمه

تاریخ بشر در هر دوره با پدیده‌های تکنولوژیک جدیدی مواجه شده است کـه هـر یـک در زمـان خـود تحولاتی را ایجاد کرده‌اند. این تحولات عمدتاً در راستای تسهیل زنـدگی بشـر و افـزایش توانمندی‌های وی ارزیابی شده است. دوره‌ی اخیر نیز از این روند مستثنا نیست، اما آنچـه انکارناپـذیر اسـت، رشـد پرشتاب و سرعت این تحولات تکنولوژیک است که باعث شده است هر پدیده پـیش از آنکـه بـه طـور درست شناخته شود و کاربرد آن در تسهیل زندگی فرد بررسی شود تبدیل به یک نیاز اصلی شـده و بـه سبک زندگی وی شکل تازه‌ای بدهد.

دسته‌ها
مصاحبه

بررسی تهدیدات فضای سایبر در گفتگو با دکتر کاظم فولادی

دکتر کاظم فولادی عضو هیئت علمی اندیشکده یقین و کارشناس فضای مجازی و سایبر در گفتگویی با برنامه”مجله روز” از رادیو معارف به بررسی و شفاف سازی اقدامات سازمان پنج چشم و آژانس امنیت ملی آمریکا NSA و تبیین دکترین اسب تروا و گروگان گیری در فضای مجازی و سایبر می پردازد.

در این برنامه دکتر فولادی استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی اندیشکده یقین از نقش تکنولوژی سایبر به عنوان اسب تروا در عصر جدید نام برده و به روند غفلت و حیا زدایی تکنولوژیک می پردازد.

اسب تروا، یک داستان از جنگ تروا در مورد حیله و نیرنگی است که یونانیان برای ورود به شهر تروی و پایان بخشیدن به محاصره و درگیری بی ثمر ده ساله به کار بستند. سپاه یونان اسب بزرگ چوبی ساخته و پنهانی بخشی از نیروهای زبده را داخل آن قرار داده و سپس وانمود به عقب نشینی کردند، مدافعان شهر اسب را به عنوان یک غنیمت پیروزی در جنگ به داخل شهر بردند. در آن شب نیروی یونانی از غفلت ساکنین قلعه استفاده کرده و قلعه را اشغال کردند.

این گفتگو در سه قسمت در برنامه مذکور پخش شده است که می توانید آنها را از باشگاه استراتژیست های جوان دانلود کنید.

[download id=”89″ format=”3″]

[download id=”90″ format=”3″]

[download id=”91″ format=”3″]