دسته‌ها
سیاسی طبقه‌بندی موضوعی یادداشت‌ها

غفلت از خیانت یا خیانت در غفلت

زمانی که اغلب رسانه‌ها تیتر اصلی خود را خواسته یا ناخواسته به اتفاقاتی چون کشته شدن سربازان وطنی یا جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا و مراسم و مناسک شب‌های قدر اختصاص داده بودند شاید کمتر کسی گمان می‌کرد که اصول کلی برجامی دیگر که وعده‌ی آن را رئیس دولت در پیام نوروزی خود داده بود، بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کارگروه موسوم به اقدام مالی مبارزه با تروریسم در حال عقد باشد!