ماجرای جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا به زبان ساده

Jigsaw puzzle showing United Kingdom is a part of the European Union

اتحادیه اروپا چیست؟ اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از 28 کشورهای اروپایی است که باهم تفاهمات تجاری، سیاسی و جابجایی نیروی کار دارند. لزوماً همه کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا نیستند. مثلاً سوییس در قلب اروپاست اما عضو اتحادیه اروپا نیست. اگرچه سوییس طی توافقاتی برخی از مناسبات اتحادیه اروپا را اجرا می‌کرد، اما در رأی‌گیری سال… ادامه خواندن ماجرای جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا به زبان ساده