آقای دکتر مرندی! مسئولیت سوء عملکردتان در موضوع جمعیت را بپذیرید! / 10 نکته پیرامون صحبت‌های جمعیتی دکتر مرندی در مصاحبه با فارس

آقای مرندی در صحبت‌های خود مکرر به این کلام مقام معظم رهبری اشاره می‌کنند که فرموده‌اند: «سیاست تحدید نسل در یک برهه‌ای از زمان درست بود» و از این معبر سعی می‌کنند خود را از پذیرش مسئولیت بحران کنونی جمعیت، تبرئه کنند؛ اما مقام معظم رهبری در ادامه‌ی همان فرمایش خود، حد درست بودن این سیاست را هم مشخص کرده‌اند: «… آن‌طوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمیِ این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم» حال آیا با توجه به آن که آقای مرندی در فاصله‌ی سال‌های 72 تا 76 وزیر بهداشت بوده، احیاناً نباید اجرای این سیاست را متوقف می‌کرد؟!