تبار قریب (معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی خوزستان) : ۱۸ مهر ۱۳۹۵

همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری در پی ایده‌ 100 هتل، 100 کسب و کار است که از سیاست‌های مهم سازمان میراث فرهنگی در حوزه‌ی گردشگری کشور به شمار می‌رود.

بخشی از پروژه‌های مناسب هتل‌سازی به این همایش معرفی و طی آن مذاکرات لازم با شرکت‌های حاضر انجام شده که امیدواریم شاهد ایجاد و بهره برداری از هتل‌های 4 و 5 ستاره بیشتری در خوزستان باشیم تا ظرفیت خالی موجود در این بخش کامل شود.