رده‌بندی برترین اندیشکده‌های جهان در سال 2013 براساس TTCSP

برنامه اندیشکده ها و جوامع مدنی[1] دانشگاه پنسلیوانیا هفتمین گزارش سالیانه خود را از رده بندی اندیشکده های دنیا منتشر نموده است. این گزارش را می توان معتبرترین نوع در رده بندی اندیشکده ها دانست که توسط دولت ها، نشریات مهم و معتبر و سیاستگذاران سراسر جهان مد نظر قرار می گیرد.