بررسی پشت پرده موج اسلام هراسی در گفتگو با منصور کاظمی (عضو هیئت علمی اندیشکده یقین)

این چند سال اخیر یک شیفت و انتقالی صورت گرفت و از طرف برخی افراد مثل ادوارد اسنودن که خواستند نقش انگلیس رو در عرصه بین‌المللی ضعیف نشان بدهند که انگلیس آن قدرت سابق را ندارد. همان‌طور که مستحضر هستید بریتانیا کبیر شامل کشورهای مشترک‌المنافع دنیا شامل ۵۳ کشور بزرگ دنیا هستند این کشورها تحت… ادامه خواندن بررسی پشت پرده موج اسلام هراسی در گفتگو با منصور کاظمی (عضو هیئت علمی اندیشکده یقین)