پرونده ویژه باشگاه استراتژیست ‌های جوان

دوره‌های تعامل و نزدیکی غرب و ایران

1
1358

ایران پساانقلاب

رابطه دولت موقت با غرب

ایران پساانقلاب
تسخیر لانه جاسوسی

2
1358-1359

تسخیر لانه جاسوسی

قطع رابطه ایران و آمریکا

3
1364-1365

تماس پس از قطع رابطه

ماجرای ایران کنترا یا ایران‌گیت

تماس پس از قطع رابطه
جام زهر

4
1366-1367

جام زهر

اقدامات آمریکا علیه ایران در جنگ، با مداخله به نفع عراق و سپس تحمیل قطع نامه ۵۹۸ به ایران

5
1370-1373

رویکرد اروپا‌گرایی

تصویب قانون هلمز - برتون و داماتو علیه ایران

رویکرد اروپاگرایی
یازده سپتامبر

6
1376-1380

یازده سپتامبر

از گفت‌وگوی تمدن‌ها تا محور شرارت

7
1382-1384

تروئیکا

مذاکرات هسته‌ای دور یکم

تروئیکا
برجام

8
1392-1394

برجام

مذاکرات هسته‌ای دور دوم