دسته‌ها
سیاسی طبقه‌بندی موضوعی مقالات

دموکراسی با طعم فریب

چندین قرن است که غرب ندای حاکمیت مردم بر مردم را سر داده و به ظاهر هم در این راه گام برداشته و موفق شده. یکی از افرادی که عموم کارشناسان و دشمن‌شناسان داخلی از وی یاد نمی‌کنند ادوارد برنایز است. ادوارد برنایز خواهرزاده‌ی فروید و یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته در تاریخ سیاسی آمریکا است. از وی به عنوان پدر روابط عمومی جهان نیز یاد می‌شود. وی اولین کسی است که علوم روانشناسی را وارد سیاست و صنعت کرد تا بتواند انسان‌ها را به خرید بیشتر وسوسه کند و احساس رضایت آن‌ها را نسبت به حکومت تقویت کند. اینجاست که در می‌یابیم چرا فوکویاما می‌گفت با لیبرالیسم تاریخ به پایان خود رسیده و پس از جنگ جهانی دوم و فروپاشی شوروی سرحد مبارزه ایدئولوژی در این قالب درآمده است و آلترناتیو (بدلی) که جایگزین این نظام شود وجود نخواهد. لیبرال دموکرات‌ها با تحریک غرایز انسان‌ها و بعد غیر عقلی‌شان حکومت خود را تثبیت می‌کنند.[۱] اما این ایده از کجا آمده و چگونه شکل گرفت.