دسته‌ها
تبیینی دکترینال رویکرد طبقه‌بندی موضوعی مقالات

درآمدی بر جامعه شش طبقه امام سجاد (ع)

امام زین‌العابدین (ع) در حدیثی[۲] جامعه را در شش طبقه و گروه مردمی تحلیل می‌فرمایند که بر اساس این روایت شریف، می‌توان مشاغل و مشی‌ها و رفتارهای مختلف مردم را مورد ارزیابی قرارداد.