معرفی جامع کالج فرانسه (College de France)

college de france

کالج فرانسه (Collège de France) از بدو تأسیس محلی برای تضارب آرا و پرداختن «ایده‌ای از یک پژوهش آزادانه» بوده است. جایی که هیچ خبری از روند درسی خشک و انعطاف‌ناپذیر موجود در دانشگاه‌ها نیست و هیچ قانونی برای ترتیب ارایه دروس وجود ندارد. جایی که هیچ نگرانی بابت حضور و غیاب، نمرۀ پایان ترم،… ادامه خواندن معرفی جامع کالج فرانسه (College de France)