پیام بسیجی اطاعت است، اطاعتی که از عشق به ولایت بر می‏ خیزد.

نوشته1
آگوست, 2016 نمایش موارد بیشتر