دسته‌ها
مطالب برگزیده مقالات

مقایسه تطبیقی نسبت دولت اسلامی و کشور اسلامی از دیدگاه ابوالاعلی مودودی و مقام معظم رهبری

چکیده:  نظریه  های مختلفی در رابطه با تشکیل حکومت اسلامی از طرف اندیشمندان اسلامی ارائه شده است که یکی از مهم ترین این اندیشه ها، اندیشه علامه مودودی و اندیشه آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از بزرگترین اندیشمندان اسلامی می باشد. اندیشه این دو متفکر با وجود تشابه های فراوان دارای تفاوت های اساسی نیز است، یکی از این تفاوت های اساسی، نسبت دولت اسلامی و کشور اسلامی از دیدگاه این دو متفکر می باشد؛ از دیدگاه مودودی اولویت با تشکیل کشور اسلامی بوده اما از نظر آیت الله خامنه ای اولویت با تشکیل دولت اسلامی است. در این مقاله ضمن مقایسه اندیشه این دو متفکر در راستای نسبت دولت اسلامی و کشور اسلامی، در پایان به بهترین نسبت و دلایل آن اشاره خواهد شد.