نوشته2
آگوست, 2015
  • عصر مدرن؛ جهان دکارت

    در تبیین مفهوم پارادایم باید گفت که این کلمه یک چهارچوب تصوری ایجاد می‌کند و نزدیک‌ترین ترجمه برای آ ...

جولای, 2015
  • قدرت نرم

    قدرت را می‌توان در ساده‌ترین تعریف آن به توان تحمیل اراده بر دیگری تعبیر کرد. اگر این تعریف را به عن ...

نمایش موارد بیشتر