عزیز فیلی (معاون امور عمرانی استاندار مرکزی) : ۷ مهر ۱۳۹۵

عزیز فیلی (معاون امور عمرانی استاندار مرکزی):

۵ هتل در طرح هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی در استان مرکزی ساخته می‌شود.

ارائه گزارش فرمانداران درباره اقدامات انجام شده طرح هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی برای انجام یک امر با ارزش ختم می‌شود براساس این طرح مقرر شد که تعداد 100 هتل 4 تا 5 ستاره در سطح کشور ساخته شود که به دنبال این تصمیم مکاتباتی با فرمانداران در راستای معرفی و شناسایی اراضی مستعد این طرح انجام شده تا در نهایت بتوانیم حداقل تعداد 4 تا 5 هتل از این طرح را در سطح استان اجرائی کنیم.

خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر: 1198576

دیدگاهی بنویسید