سیدمحمد حسینی (مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی) : ۷ مهر ۱۳۹۵

سیدمحمد حسینی (مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی):

تاکنون تعداد 33 منطقه در استان مرکزی توسط هیئت‌دولت به عنوان منطقه نمونه گردشگری به تصویب رسیده و دولت مکلف است که به تامین زیرساخت در این مناطق بپردازد.

خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر: 1199186

دیدگاهی بنویسید