دکترین وام در عهد عتیق

 برای شناخت هر قومی و پیروان هر مذهبی باید به اسناد بالا دستی و الهام بخش آنان رجوع نمود. امروزه کتاب مقدس به عنوان سند تفکر استراتژیک یهودیان و مسیحیان  قلمداد می‌گردد. برای شناخت تفکر یهودی و تفکر مسیحی اولین گام شناختن و کسب معرفت نسبت به کتب مقدس آنان است. از آن‌جا که همه‌ی نظامات اقتصادی و تفکرات پارادایمتیک اقتصادی توسط یهودیان در تاریخ اقتصاد دنیا پایه ریزی شده است؛ لذا برای آگاهی یافتن نسبت به کنه جریانات، شریانات، نهادها و جریان‌های اقتصادی باید مفهوم «یهود» را از نو شناخت. چنین شناختی را باید از پارادایم یا چارچوب تصوری و تفکری که توسط کهن‌الگو‌ها، منابع باستانی، وحیانی و نخستین ترسیم می‌گردد، آغاز نمود. برای نمونه قرآن به عنوان کتاب مقدس مسلمانان، یهودیان و مسیحیان را این‌گونه وصف می‌کند:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَهً لِلَّذینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّهً لِلَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ قالُوا إِنَّا نَصارى‏ ذلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسینَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا یَسْتَکْبِرُونَ (سوره مائده، آیه ۸۲)

بطور مسلّم، دشمن‌ترین مردم نسبت به مؤمنان را، یهود و مشرکان خواهى یافت و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانى می‌یابى که می‌گویند: «ما نصارى هستیم» این بخاطر آن است که در میان آنها، افرادى عالم و تارک دنیا هستند و آن‌ها (در برابر حق) تکبّر نمی‌ورزند.

حال که یهود به دشمنی کینه توزانه با مسلمان در قرآن شهره است، باید نسبت به ارتباطات و تعاملات خود با آنان در روابط شخصی و فردی در سطح تکنیکی، همچنین نظام سازی و حکومت‌داری در سطح استراتژیکی بیم‌ناک بوده و مراقبت نمود. یکی از مواردی که باید نسبت به آن مطالعه‌ی عمیقی صورت داد مسأله‌ی «وام» از دیدگاه یهود است. امروزه مهم‌ترین نهادهای متولی وام در جهان «بانک‌ها» و «مؤسسات مالی و اعتباری» اند که از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سطح جهانی گرفته تا بانک‌های مرکزی دولت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را شامل می‌گردد. مطالعه‌ی تاریخ[۱] نهاد «بانک» از زمان سلیمان نبی تا ناپل و سیسیل سده‌ی ۱۶ میلادی و بانک‌های عظیم چند ملیتی کنونی با هزاران شعبه در سرتاسر جهان نشان می‌دهد، یک نخ تسبیح، شالوده و بستر همه‌ی آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد و آن «تفکر و اهداف یهود همراه با نظام سازی یهودیان» است. برای مثال مهم ترین وام‌دهندگان زمان سلیمان نبی بزرگان یهود بودند که به مبارزه با آن نبی مسلمان پرداختند؛ مهمترین وام دهندگان در سیسیل و ناپل ایتالیای کنونی در سیصد و اندی سال پیش یهودیان در محله‌های گتو بوده‌اند و اکنون مهمترین بانک‌ها در محله‌های گتو بوده‌اند و اکنون مهمترین بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی دنیا توسط یهودیان ایجاد و اداره می‌شود.

در این زمینه برای آن‌که به بیان «دکترین وام» بپردازیم قصد داریم نخست چیستی وام،چرایی وام و چگونگی وام را تبیین نماییم، البته نه از منظر خود و جهان بینی اسلام بلکه از منظر یهود و پارادایم دین یهود. بدین منظور اولین گام دریافت پاسخ این سؤالات را در کتب عهد عتیق، در بخش نخست کتاب مقدس جستجو کرده‌ایم. این جستجو به مرور و به ترتیب از ابتدای کتب عهد عتیق خدمت خوانندگان عزیز به تفصیل تقدیم می‌گردد.

عهدعتیق

    کتاب مقدس از دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تشکیل یافته است بخش نخست یهود و بخش دوم به مسیحیان تعلق دارد. عهد عتیق شامل:

۱- اسفار:

سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد، سفر تثنیه

۲- کتاب‌ها:

کتاب داوران، کتاب اول سموئیل نبی، کتاب دوم سموئیل نبی، کتاب اول پادشاهان، کتاب استر، کتاب ایوب، کتاب مزامیر/ زبور داوُد، کتاب امثال سلیمان، کتاب جامعه سلیمان، کتاب اشعیاء نبی، کتاب ارمیاء نبی، کتاب حزقیال نبی، کتاب دانیال نبی، کتاب هوشع نبی، کتاب یونس نبی، کتاب حبقوق نبی

 است. پنج سِفر نخست را به نام تورات می‌شناسیم که به اصطلاح وحیانی است اما توسط علمای یهود تحریف شده است کتاب‌های باقی نیز نوشته‌ی انبیاء الهی است که آن‌ها نیز توسط بزرگان یهود مورد دستبرد در جهت مطامع خویش واقع شده است. مفهوم وام در ترجمه‌های فارسی عهد عتیق اشتباهاً قرض به کار رفته اما مسامحتاً باید معنای وام را از آن برداشت نمود.

  اسفار ابتدایی عهد عتیق که مشتمل بر پنج سِفر پیدایش، خروج، لاویان، تثنیه و اعداد است تورات نامیده می‌شود. بررسی دکترین وام در تورات محتوای این بخش است.

«وام» در سِفر خروج

فصل ۲۲، آیه ۲۵ و ۲۶:

«اگر به یکی از افراد قوم خود که محتاج باشد، پول قرض دادی، مثل یک رباخوار رفتار نکن و از اوسود نگیر اگر لباس او را گرو گرفتی، قبل از غروب آفتاب آن را به او پس بده، چون ممکن استآن لباس تنها پوشش او برای خوابیدن باشد اگر آن لباس را به او پس ندهی و او پیش من نالهکند من به داد او خواهم رسید، زیرا خدایی کریم هستم».

همان‌طور که مشاهده می‌شود یهود اعتقاد دارد به افراد قوم یهود نباید وام ربوی داد؛ حتی ضمانت وام که کالایی ضروری است را نیز باید در همان روز به او بازگرداند. قابل توجه است اکنون بانک‌های اسرائیل با نرخ بهره‌ی صفر به یهودیان وام می‌دهند.

«وام» در سفر لاویان

فصل ۲۵، آیه ۳۵ تا ۳۸:

«اگر یکی از هم نژادان اسرائیلی تو فقیر شد، وظیفه‌ی توست که به او کمک کنی. پس از اودعوت کن تا به خانه‌ی تو بیاید و مثل مهمان با تو زندگی کند. از او هیچ سود نگیر، بلکه از خدایخود بترس و بگذار برادرت با تو زندگی کند. برای پولی که به او قرض می دهی سود نگیر و بدون منفعت به او خوراک بفروش، زیرا خداوند، خدایتان، شما را از سرزمین مصر بیرون آورد تا سرزمین کنعان را به شما بدهد و خدای شما باشد».

پرداخت وامی در بانک‌های آمریکایی – قبل از رکود اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد- رواج داشت که از آن به وام آشغال و دور انداختنی یاد می‌کنند، معتقدند ما به همه‌ی افراد فقیر کارتن خواب و دوره گردی، بدون هیچ‌گونه ضمانتی وام می‌دهیم تا بتواند برای خود خانه و زندگی دست و پا کند، اما در عوض باید بخشی از درآمد هرچند اندک خود را برای بازپرداخت اقساط وام اختصاص دهد، حال هر چند سال که طول بکشد. با این وصف طبیعی است که فقر از میان یهودیان برچیده می‌شود.

«وام» در سفر تثنیه

فصل ۱۵، آیه ۱ تا ۱۱

سال بخشیدن قرضها

در پایان هرهفت سال ، باید تما م قرضهای بدهکاران خود را ببخشید. هر که از برادر یهودی خودطلبی داشته باشد باید آن طلب را لغو نماید. او نباید در صدد پس گرفتن طلبش باشد، زیرا خودخداوند این طلب را لغو نموده است. ولی این قانون شامل حال بدهکاران غیریهودی نمی شود.اگر به دقت، تمام دستورات خداوند، خدایتان را اطاعت کنید و اوامری را که امروز به شمامی‌دهم اجرا نمایید در سرزمینی که خداوند به شما می ‌دهد برکت زیادی خواهید یافت ،بطوریکه فقیری در میانتان نخواهد بود. او چنانکه وعده داده است برکتتان خواهد داد، بطوری که:

به قوم های زیادی پول قرض خواهید داد، ولی هرگز احتیاجی به قرض گرفتن نخواهید داشت. برقوم های بسیاری حکومت خواهید کرد، ولی آنان بر شما حکومت نخواهند نمود.

وقتی به سرزمینی که خداوند به شما می دهد وارد شدید، اگر در بین شما اشخاص فقیریباشند نسبت به آنان دست و دل باز باشید و هر قدر احتیاج دارند به ایشان قرض بدهید. این فکرپلید را به خود راه ندهید که سال الغای قرض بزودی فرا می رسد و در نتیجه از دادن قرضخودداری کنید؛ زیرا اگر از دادن قرض خودداری کنید و مرد محتاج پیش خداوند ناله کند این عملبرای شما گناه محسوب خواهد شد. باید آنچه نیاز دارد، از صمیم قلب به او بدهید و خداوند همبخاطر این امر، شما را در هر کاری برکت خواهد داد. در میان شما همیشه فقیر وجود خواهدداشت به همین دلیل است که اجرای این فرمان ضروری است.  شما باید با سخاوت به آنهاقرض بدهید.

نوعی از حکومت وجود دارد که در آن به محتاجان وام حکمرانی می‌شود، نحوه‌ی عملکرد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ببینید!

فصل ۲۳ آیه ۱۹ و ۲۰

وقتی به برادر اسرائیلی خود پول، غذا یا هر چیز دیگری قرض می دهید، از او بهره نگیرید. از یک غریبه می توانید بهره بگیرید، ولی نه از یک اسرائیلی. اگر این قانون را رعایت کنید خداوند، خدایتان زمانی که وارد سرزمین موعود شوید به شما برکت خواهد داد.

یهودیان از عواقب وام ربوی آگاهند و از آن پرهیز می‌کنند! می دانند که در عوض خداوند به آن‌ها برکت خواهد داد! پس یک دلیل وجود دارد که بانک های جهان به مردم غیر یهودی وام ربوی می دهد و آن نابودی بنیان های اقتصاد و به محاق رفتن آن‌هاست و در نتیجه برکت زدایی از غیر یهود.

فصل ۲۴ آیه ۱۰

 اگر به کسی چیزی قرض می دهید نباید برای گرفتن گرو به خانه اش وارد شوید. بیرون خانه بایستید تا صاحب خانه آن را برایتان بیاورد.

فصل ۲۴ آیه۱۲ و ۱۳

اگر آن مرد، فقیر بوده، ردایش را که در آن می‌خوابد بعنوان گرو به شما بدهد نباید تا روز بعد، پیش خود نگه دارید بلکه هنگام غروب آفتاب آن را به او بازگردانید تا بتواند شب در آن بخوابد.آنگاه او برای شما دعای خیر خواهد کرد و خداوند، خدایتان از شما راضی خواهد بود.

چنین رفتار انسانی با یهود در مقابل مصادره‌ی خانه های بدهکاران غیر یهودی که توان مالی پرداخت اقساط وام های خود را ندارند چه توجیحی دارد…

فصل ۲۴ آیه ۱۷

با غریبان و یتیمان به عدالت رفتار کنید و هرگز لباس بیوه زنی را در مقابل قرضی که به اوداده‌اید گرو نگیرید همیشه به یاد داشته باشید که در مصر برده بودید و خداوند، خدایتان شما رانجات داد. به همین دلیل است که من این دستور را به شما می دهم .

به یاد بیاورید ضامن های کارمند و سند ملک به عنوان پیش شرط وام گرفتن از بانک های کشور….

فصل ۲۶ آیه ۱۴ تا ۴۶

عواقب نااطاعتی

اگر به خداوند، خدایتان گوش ندهید و قوانینی را که امروز به شما می دهم اطاعت نکنید آنوقت تمام این لعنت ها بر سر شما خواهد آمد:

خداوند شهر و مزرعه تان را لعنت خواهد کرد. او میوه و نانتان را لعنت خواهد کرد و به شما،  فرزندان و محصولات و گله و رمه کم خواهد داد. خداوند، شما را در هر کاری که بکنید لعنت خواهد آرد. اگر شرارت ورزیده، خدا را ترک کنید، خداوند نیز در همه‌ی  کارهایتان شما را به مصیبت و اضطراب و ناآرامی دچار خواهد کرد تا بکلی از میان بروید آنقدر بیماری در بین شما خواهد فرستاد تا از روی زمینی که بزودی آن را تصرف می کنید محو و نابود شوید او شما را گرفتار

بیماریهای مهلک و تب و التهاب خواهد کرد و خشکسالی و باد سوزان خواهد فرستاد تا محصولتان را از بین ببرند. تمامی این بلاها آنقدر شما را دنبال خواهند آرد تا نابود شوید باران از آسمان نخواهد بارید و زمینِ زیر پایتان چون آهن، خشک خواهد بود عوض باران، خداوند طوفان خاک و شن خواهد فرستاد و شما را هلاک خواهد کرد. خداوند، شما را در مقابل دشمنانتان شکست خواهد داد. از یک سو علیه آنها بیرون خواهید آمد، ولی در برابر ایشان به هفت سو پراکنده خواهید شد و همه ی قوم های روی زمین با دید  وضع اسفناک شما هراسان خواهند گردید اجسادتان خوراک پرندگان و حیوانات وحشی خواهد شد  و…. ملخها، درختها و محصولات شما را نابود خواهند کرد،‌غریبانی که در میان شما زندگی می کنند روزبروز ثروتمندترخواهندشد و شما روزبروز فقیرتر آنها به شما قرض خواهند داد، نه شما به آنها ایشان ارباب خواهندشد و شما نوکر.

تمامی این لعنتها بر سرتان خواهد آمد تا نابود شوید، زیرا نخواستید از خداوند، خدایتان اطاعت کنید و از دستوراتش پیروی نمایید همه ی این بلایا که دامنگیر شما و فرزندانتان می شود، درس عبرتی برای دیگران خواهد بود چون در زمان فراوانی، خداوند را با شادی و خوشی خدمت نکردید، پس او دشمنانتان را بر شما مسلط خواهد کرد تا در گرسنگی و تشنگی، برهنگی و بیچارگی، آنها را بندگی نمایید. یوغی آهنین برگردن شما خواهد بود تا وقتی که نابود شوید. خداوند قومی را از دور دستها به سراغتان خواهد فرستاد، قومی که زبانشان را نمی فهمید. ایشان مثل عقاب بر شما فرود خواهند آمد این قوم درنده خو، نه به پیران شما رحم خواهند کرد و نه به جوانانتان آنها گله و محصولتان را خواهند خورد و شما از گرسنگی خواهید مرد. نه غله ای برای شما باقی خواهد ماند، نه شراب تازه ای و نه روغن زیتونی، نه گوساله ای و نه بره ای تمام شهرهایتان را محاصره خواهند کرد و…

 این نکته حائز است که در اعتقاد یهود وام گیرنده مقارن است با فقر و نوکری نه ثروت و سروری…. حال خود قضاوت کنید

ادامه دارد…

سرکار خانم هاله اسماعیل‎‌نژاد

منبع:جنبش ممانعت از جنگ با خدا

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *