حسن روحانی (رئیس دولت یازدهم) : 5 مهر 1395

سخنرانی در روز جهانی گردشگری:

در حوزه توسعه صنعت گردشگری، باید اصولی را مورد توجه جدی قرار داد؛ اولین اصل، مسأله فرهنگی است باید توجه داشت که با طبیعت زیبا و آثار تاریخی دوره گذشته نمی‌توان گردشگر جذب کرد. یکی از شرایط لازم برای جذب گردشگر وجود فرهنگ لازم در این زمینه می‌باشد. گردشگر به کشوری وارد می‌شود که با چهره گشاده آن کشور روبرو باشد و در آن جامعه تحمل فرهنگی بالا بوده و اخلاق به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه باشد.

دولت در زمینه امنیت کشور، سرمایه‌گذاری عظیمی انجام داده است، ثمره‌ی سرمایه بزرگ امنیت جذب سرمایه و گردشگر است و باید از میوه این سرمایه بزرگ برای توسعه کشور استفاده کرد. امروز فقط نباید از سایه درخت امنیت استفاده کرد بلکه باید از میوه این درخت نیز برای توسعه کشور استفاده کنیم. سیاست جذب گردشگر از اولویت‌های دولت یازدهم بوده و آن را ادامه خواهد داد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

دیدگاهی بنویسید