توافق نکردن بهتر از توافق بد ( از «طرح اقدام مشترک» تا «راه حل جامع» )

پس از روی کار آمدن حجت الاسلام روحانی به عنوان هفتمین رییس جمهور ایران، روند صنعت انرژی هسته ای و کنش‌های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران، متاثر از تهدیدات آمریکا و اروپا، تغییر جهت پیدا کرد و موجب شد که توافقنامه ”طرح اقدام مشترک” ۶ ماهه به امضای وزیر امور خارجه ایران برسد. قرار شد که طرفین پس از اجرای طرح به توافقنامه جامع تر و درازمدت‌تری بنام ”راه حل جامع” دست یابند. البته با اینکه آمریکا برخی تعهدات امضا شده اش را نقض کرد ولی ایران بدون اعتراض و عکس العمل موجه به این روند، تمامی تعهدات و ملزومات خود، مطروحه در طرح اقدام مشترک را بنا به تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) اجرا نمود . با اینکه در طرح اشاره ای به تمدید نشده بود، پس از انقضای ۶ ماه، گروه ۱+۵  پیش از وارد شدن به مرحله ‘”راه حل جامع”، درخواست تمدید طرح به مدت ۴ ماه را کردند.

در این نوشته به بررسی مفاد ”طرح اقدام مشترک” خواهیم پرداخت و سپس عناصری را که باید طرفین در آینده در ”راه حل جامع”مد نظر قرار دهند را آورده ایم و در نهایت دلایل تمدید طرح را از زبان پیشنهاد دهندگان غربی میخوانیم که کمک زیادی در روشن نمودن نیات واقعی آنها در مذاکرات ژنو میکند.

ابتدا لازم است به فعالیتهای هر یک از بخشهای مختلف تاسیسات انرژی هسته ای ایران بپردازیم.

سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا (CRS) در گزارش ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ به بررسی تک تک تاسیسات انرژی هسته ای ایران پرداخته و آورده است:

” بر طبق گزارش آمانو دبیر کل آژانس ایران در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۳ برنامه های غنی سازی و رآکتور آب سنگین خود را متوقف کرده است . ایران سه تاسیسات غنی سازی سانتریفیوژ گازی دارد. سانتریفیوژهای گازی، اورانیوم را بوسیله گاز هگزا فلوراید اوراینوم با سرعت بالا غنی سازی میکنند تا ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵ را فشرده کنند. چنین سانتریفیوژهایی می توانند هم LEU مورد استفاده رآکتورهای انرژی هسته ای و هم HEU اورانیوم غنی شده با خلوص بالا را تولید کنند.LEU شامل کمتر از ۵ درصد اوراینوم ۲۳۵ است. HEU در سلاح اتمی استفاده می شود.

تاسیسات غنی سازی نطنز (با هدف تجاری): در این تاسیسات, ایران ۱۵۴۰۰ عدد از سانتریفیوژهای نسل اول بنام IR-1 را جهت تولید LEU نصب کرده است. همچنین ۱۰۰۰ عدد سانتریفیوژ با ظرفیت بالاتری بنام IR نصب کرده که اورانیوم را غنی سازی نمی کنند.

تاسیسات آزمایشی نطنز: در این تاسیسات سانتریفیوژهای IR-1 جهت تولید LEU با خلوص ۲۰درصد بکار گرفته می شود. این سطح تولید موجب نگرانی است چون چنین تولیدی نیازمند تولید HEU با گرید تسلیحاتی است که این گرید تقریبا ۹۰ در صد اورانیوم ۲۳۵ را دارا میباشد.

تاسیسات فردو: ایران در این تاسیسات سانتریفیوژهای IR-1 جهت تولید اوراینوم ۲۳۵ بیست درصد را مورد استفاده قرار داده است. ایران به اندازه کافی اورانیوم ۵ در صد دارد که با غنی سازی بیشتر آن می تواند به اورانیوم HEU برای تولید چندین سلاح اتمی برسد. مجموع میزان LEU محتوی اورانیوم ۲۰ درصد اگر به شکل هگزافلوراید اورانیوم باشد و بیشتر غنی سازی شود برای سلاح اتمی کافی خواهد بود. اگر چه ایران بیشتر آن را یا برای سوخت رآکتور تحقیقاتی در تهران تبدیل کرده یا برای هدف بالا آماده سازی می کند. باقیمانده LEU بیست درصد به اندازه کافی برای سلاح اتمی نیست حتی اگر ایران بخواهد آن را بیشتر غنی سازی کند. تاسیسات تبدیل اورانیوم در تهران جهت تبدیل مجدد سوخت رآکتور به هگزا فلوراید اورانیوم تعبیه نشده است.

رآکتور اراک: ایران تاسیسات رآکتور آب سنگین(در حد متوسط) را در اراک می سازد. طبق گفته ایران این تاسیسات قصد دارد رادیو ایزوتوپ جهت کاربرد پزشکی تولید کند و جایگزین رآکتور تحقیقاتی تهران نماید. اگر چه ایران از وقتی که تصمیم گرفته است که سوخت رآکتور تهران را تامین کند همچنان به ساخت رآکتور اراک ادامه داده و تولید سوخت برای آن را آغاز نموده است.

رآکتور اراک یک نگرانی فزاینده است زیرا رآکتورهای آب سنگین، پلوتونیوم بهتری برای سلاحهای اتمی نسبت به پلوتونیوم تولید شده توسط رآکتورهای آب سبک تولید میکنند. اگر چه پلوتونیوم باید از سوخت مصرف شده جدا شود یعنی تجدید پروسه شود. ایران میگوید وارد مرحله تجدید پروسه نخواهد شد.

این گزارش تشریح می کند که ایران ملزم به برطرف کردن نگرانیهای مربوط به رآکتور اراک، ممنوعیت از تجدید پروسه سوخت هسته ای مصرف شده یا ساختن تاسیساتی که قابلیت تجدید پروسه دارد، اجرای اقدامات شفاف توافق شده و مانیتور کردن پیشرفته و موافقت کردن و اجرای پروتکل الحاقی است. ایران موافقت کرده است که از هر گونه فعالیت پیشرفته بیشتری در تاسیسات غنی سازی نطنز با اهداف تجاری، فردو و رآکتور اراک خودداری کند.

طبق طرح اقدام مشترک ، پس از موفقیت در اجرای آخرین مرحله “راه حل جامع” برای کل مدت در نظر گرفته شده، با برنامه هسته ای ایران مانند دیگر اعضای ان پی تی رفتار خواهد شد.

طرح اقدام مشترک” که به امضای طرفین رسید، از سه قسمت: اقدامات ایران، اقدامات گروه ۱+۵ و عناصری که برای رسیدن به ”راه حل جامع” باید در نظر گرفته شود، تشکیل یافته است.

طرح اقدام مشترک

در ادامه گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا آمده است : در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ در نشست وزیر امور خارجه ایران با گروه ۱+۵ در ژنو موافقتنامه موقت ۶ ماهه جهت رسیدن به طرح جامع و درازمدت را نهایی کردند. دستگاه اجرایی اوباما آن را “تسکینی موقت، محدود، هدف دار و برگشت پذیر” برای تحریمهای بین المللی نامیده است.

  • اقدامات ایران

طبق این موافقتنامه ۶ ماهه که ”طرح اقدام مشترک” نام دارد و از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ شروع شد، ایران موافقت کرده است:

– نیمی از اورانیوم غنی شده ۲۰ ٪ ذخیره، به اکسید تبدیل و باقیمانده به حد تا ۵٪ رسانده شود.

– از تولید هگزافلوراید اورانیوم ۲۰٪ خودداری کرده و ذخیره خود را تا حداکثر ۵٪ رقیق کند یابه ترکیباتی از اورانیوم تبدیل گردد که نامناسب برای غنی سازی بیشتر باشد.

– تولید غنی سازی اورانیوم بالاتر از ۵٪ معلق گردد.

– عناصر کلیدی رآکتور آب سنگین وتاسیسات غنی سازی اورانیوم متوقف شود.

– تولید اورانیوم غنی شده تا ۵٪ را متوقف کند و این مواد به ترکیباتی از اورانیوم تبدیل گردد که نامناسب برای غنی سازی بیشتر شود.

– فعالیتهای هسته ای در سایت غنی سازی سوخت نطنز، سایت فردو و رآکتور آب سنگین اراک متوقف شود.

– از زمانی که ساخت تاسیسات تبدیل تمام شد، اورانیوم غنی سازی شده ۵٪ در این مدت ۶ ماه به اکسید تبدیل شود.

– تاسیسات غنی سازی جدیدی ساخته نشود.

– فعالیتهای توسعه و تحقیقات شامل غنی سازی زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه یابد.

– مانیتور کردن پیشرفته شامل فراهم نمودن اطلاعات برای آژانس در خصوص طرحهایی برای سایتهای هسته ای و رآکتور اراک، دسترسی روزانه آژانس به سایتهای نطنز و فردو و دسترسی به کارگاه سانتریفیوژها و معادن و آسیاهای اورانیوم صورت پذیرد

  • اقداماتی که گروه ۵+۱ متعهد به انجام آنها شده است

– هیچ تحریم مرتبط با انرژی هسته ای جدیدی از سوی شورای امنیت، اروپا و آمریکا صورت نگیرد.

– تلاشهایی که جهت کاهش فروش نفت ایران می شود دست نگهداشته شود و قسمتی از داراییهای بلوکه شده ایران از فروش نفت بازگردانده شود.

– تحریمهای اروپا و آمریکادر مورد صنعت اتوموبیل و صادرات پتروشیمی و طلا و فلزات گرانبها تعلیق یابد.

– تهیه و نصب لوازم یدکی هواپیماهای مسافری شامل تعمیر و بازرسیهای ایمنی.

– ایجاد راه ارتباطی مالی برای خرید کالاهای بشردوستانه با استفاده از۲/۴بیلیون دلار سرمایه نفت ایران که در خارج بلوکه شده است. همچنین میتوان از این منبع برای پرداخت شهریه دانشجویان ایرانی خارج از کشور و نیز پرداخت معوقات و بدهی ایران به سازمان ملل استفاده کرد.

– افزایش محدوده های اروپا برای تجارت اقلام تحریم نشده با ایران

  • عناصری که برای رسیدن به ”راه حل جامع” باید در نظر گرفته شود

– توافق بر روی مدت زمان

– انعکاس حقوق و تکالیف تمامی توافقنامه های اعضای ان پی تی و پادمان یا نظارت آژانس

– برداشتن تحریمهای چند جانبه و یکجانبه در موارد مرتبط با انرژی هسته ای

– تعریف برنامه غنی سازی ایران با محدوده زمانی توافق شده

– حل نگرانی در مورد رآکتور اراک

– اجرای توافق بر روی اقدامات شفاف سازی شامل تصویب و اجرای پروتکل الحاقی

– همکاری در خصوص پروژه های هسته ای غیر نظامی شامل رآکتور آب سبک برای برق، رآکتورهای تحقیقاتی و سوخت هسته ای

در مجموع می توان گفت که سهم اقدامات ایران در طرح اقدام مشترک، تعطیل کردن تقریبا کلیه فعالیتهای انرژی هسته ای ایران است

در تمامی این گزارشات و اسناد و توافقنامه ها فقط یک جمله در راستای اهداف تکرار شده و آن اینکه : ” ما نگران دستیابی ایران به سلاح اتمی هستیم” و “باید راه رسیدن ایران به سلاح اتمی قطع شود” در حالیکه راههای پیشنهادی به فلج شدن و از کار افتادن تولید صلح آمیز انرژی هسته ای می انجامد.

دیگر اینکه پس از امضای توافقنامه، آمریکا اولین ماده این موافقتنامه را نقض و تحریمهای جدیدی علیه ایران تصویب کرد. در این خصوص کنگره آمریکا معتقد است که طرح اقدام مشترک یک معاهده است بنابراین باید به تصویب کنگره برسد. بنابراین اولین و مهمترین چیزی که زیر سوال می رود ضمانت اجرای این نوع توافقنامه هاست.

در مجموع سهم اقدامات آمریکا و در کل ۱+۵ از طرح اینست که از اقدامات تحریمی آتی خودداری می کند و ترکیب تحریمهای موجود تقریبا دست نخورده باقی میماند.

درآمد ۱۵/۵ میلیارد دلاری آمریکا از جریمه چند بانک به بهانه نقض تحریم
بخشی از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران پس از توافق ژنو
ردیف تاریخ اسامی تحریم‌شدگان ادعای آمریکا برای تحریم
۱
 ۲۱ آذر ۹۲
۴ شرکت خارجی و ۵ نهاد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این شرکت‌ها از برنامه‌ی هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند
۲
۴ بهمن ۹۲
وضع جریمه‌ی ۱۵۲میلیون دلاری به بانک کلیراستریم آلمان به دلیل داشتن مراودات بانکی با ایران
۳
۸ بهمن ۹۲
بانک روسی «بانک ماسکوا» ۹.۴ میلیون دلار جریمه شد نقض تحریم‌های یک‌جانبه‌ی واشنگتن علیه ایران
۴
۱۷ بهمن ۹۲
۱۸ شرکت و ۱۴ فرد ایرانی نقض تحریم‌های نقل و انتقال مالی و فروش نفت
۵
۱۷ بهمن ۹۲
یک شهروند تبعه‌ی ترکیه تلاش برای دستیابی به مهندسی معکوس یک قایق تندرو جنگی برای ایران
۶ ۱۷ بهمن ۹۲ چند تن از اعضای سپاه پاسداران حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی
۷ ۹ اردیبهشت ۹۳ ۸ شرکت چینی و ۲ شرکت در دبی دور زدن تحریم‌ها و مبادلات تجاری با ایران
۸
۱۹ تیر ۹۳
درخواست جریمه‌ی ۵۰۰ میلیون دلاری از کومرتس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان به دلیل نقض تحریم ایران که البته هنوز نهایی نشده است
۹ ۲۲ تیر ۹۳ جریمه‌ی ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس به اتهام مراودات بانکی با ایران

پروتکل الحاقی 

گروه ۱+۵ اصرار بر پروتکل الحاقی دارد. انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا در گزارشی آورده است: ”در عناصر راه حل جامع، اجرای توافق درباره شفاف سازی، شامل تصویب و اجرای پروتکل الحاقی آژانس می باشد و وقتی ایران آن را تصویب کند مدت زمان این پروتکل نامحدود خواهد بود. اگر منظور،  پروتکل الحاقی IAEA است که دسترسی و تسلط غرب را به تمامی تاسیسات انرژی اتمی ایران تقریبا نامحدود می کند.

پروتکل الحاقی یک سند قانونی است که به آژانس این اختیار را میدهد که مافوق آنچه که در توافقنامه به او اجازه داده شده است اعمال بازرسی کند. بر طبق پروتکل الحاقی، آژانس میتواند به تمامی سیکل سوخت هسته ای شامل اورانیوم، ساخت سوخت، تاسیسات غنی سازی، سایتهای زباله هسته ای و نیز هر محل دیگری که مواد هسته ای دارد سرکشی کند. همچنین اجازه دارد که از سیستمهای ارتباطی جهانی مثل سیستمهای ماهواره ای و دیگر سیستمهای مخابراتی استفاده کند. دیگر اینکه دولتهای امضا کننده باید ویزاهایی با وارد شدن مکرر که حداقل برای یکسال معتبر است را برای بازرسان آژانس صادر کنند.”

ایران از سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ داوطلبانه این پروتکل الحاقی را اجرا کرد ولی پروتکل به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران نرسیدو قانونی نشد.

دلایل تمدید طرح اقدام مشترک

گروه ۱+۵ به دنبال اقدامات بازرسی در مدت تمدید شده است تا اطمینان خاطر بیشتری در مورد صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران به جامع بین المللی بدهد. انجمن کنترل تسلیحات میگوید ایران مایل به اقدامات شفاف سازی افزون بر پروتکل الحاقی در مدت معین است.

1

رییس کمیته امور خارجه آمریکا، اد رویس Ed Royce حدود یکماه پیش در ۲۱جولای ۲۰۱۴ سخنانی در رابطه با مذاکرات هسته ای ایران و تمدید آن ایراد کرد و در مورد اینکه آیا توافق پایداری تا ۲۴ نوامبر بدست می آید گفت: کارشناسان به ما گفته اند اگر تعداد سانتریفیوژها به ۴۰۰۰ کاهش پیدا کند ایران هنوز مفری در مدت ۳ ماه دارد البته رهبری ایران اصرار بر ۱۹۰۰۰۰ سانتریفیوژ دارد.

Royce

هفده سال طول کشید تا آژانس نتیجه بگیرد که برنامه هسته ای آفریقای جنوبی کاملا صلح آمیز است و آن با همکاری دولت آفریقای جنوبی صورت گرفت. ایران ممکن است در مقابل این شفاف سازی مقاومت کند.

کلینتون دبیر امور خارجه وقت آمریکا در مورد این ضعف اخطار داد که هر غنی سازی داخل خاک ایران مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه راه خواهد انداخت. خیلی ها تشخیص نمیدهند که قرار دادن هر محدودیتی بر برنامه های هسته ای ایران به عنوان قسمتی از “راه حل جامع” مدت انقضا دارد. در این خصوص توافقنامه “نهایی” فقط یک مرحله موقتی دیگری است…با چنین وضعیتی ، ایران در مقیاس صنعتی می تواند غنی سازی کند. ادعای ایران اینست که مانند فرانسه اورانیوم غنی شده خود را در بازار بین المللی بفروشد و یا مانند برزیل اورانیوم غنی شده با خلوص تقریبا تسلیحاتی را برای سوخت ناوهای هسته ای خود بکار برد. البته ایران، فرانسه یا برزیل نیست، به دلایل زیر:

۱- از یک زندانی سیاسی شنیدیم که در سالهای گذشته حداقل ۷۵۰ نفر در ایران بدون مراحل قانونی اعدام شدند.

۲- موشکهای ایران بر جنوب اسراییل می بارد و ایران از لحاظ مالی،تسلیحاتی و آموزش به حماس و دیگر گروههای ترورفلسطینی کمک می کند.

۳- طبق شهادت یکی از کارکنان سابق اطلاعات، برنامه هسته ای ایران نوک نیزه انقلابی است که در سرتاسر دنیا امتداد یافته و منافع کلیدی آمریکا را تهدید می کند.

رویس خطاب به شرمن : یک چیز واضح است: اگر در نوامبر هیچ توافقی صورت نگیرد، تحریمها افزوده خواهد شد.

Sherman

بهترین دورنما و نتیجه گیری از توافقنامه ژنو را می توانید با خواندن گزارش وندی شرمن معاون سیاسی دبیر دولت آمریکا(معاون سیاسی وزیر امور خارجه) که اخیرا در کمیته امور خارجه آمریکا ایراد کرد، بدست آورید. وی در این گزارش مشخصات یک توافق خوب را برمی شمرد  و با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در مذاکره توافق کردند که برای داشتن شانس بالاتر موقعیت در این مذاکرات، از صحبت از جزییات مذاکرات در محافل عمومی خودداری شود، گفت: ما به دنبال طرح اقدام جامع هستیم که مطمئن شویم ایران سلاح اتمی بدست نمی آورد و برنامه هسته ای ایران کاملا صلح آمیز است. بهترین توافق آنست که راههای مختلف رسیدن ایران به سلاح اتمی قطع شود: راه اورانیوم با فعالیتهایش در نطنز و فردو، راه پلوتونیوم از طریق آب سنگین اراک و راه سری.

بنابراین لازم است که قیدها و زنجیرهای محکمی بر برنامه ایران اعمال کنیم که مانیتور کردن پیشرفته و اقدامات شفاف سازی جهت تشخیص سریع مفرها از جمله آنهاست.

وی با اشاره به تحریمهای صورت گرفته از سوی آمریکا افزود: ما در نوامبر موفق شدیم که در طرح اقدام مشترک، پیشرفت برنامه هسته ای ایران را متوقف یا برخی قسمتها را به عقب برگردانیم.

ایران موافقت کرد که غنی سازی ۲۰ درصد را متوقف کرده و یا ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد را رقیق یا تبدیل کند. قول داد که سوخت رسانی و نصب اجزای باقیمانده رآکتور اراک را انجام ندهد. با دادن اطلاعات بیشتر شفاف سازی کند و آژانس به سایتهای کلیدی و تاسیسات زیرزمینی فردو دسترسی پیدا کند. ایران در این رابطه تعهداتش را انجام داد.

اگر چه هنوز فاصله زیادی وجود دارد از قبیل جریان اساسی “ظرفیت غنی سازی اورانیوم” که باید در “طرح جامع” گنجانده شود.

در این مدت ۴ ماهه تمدید شده، طرح مشترک نافذ است و ایران توافق کرده است که در این مدت تبدیل اورانیوم غنی سازی شده ۲۰ درصد به صفحات سوخت شامل ۲۵ کیلو گرم را سرعت می بخشد. اینکار باعث می شود که تبدیل صفحه سوخت به سلاح مشکل تر شود. ایران همچنین اورانیوم تهی شده را با اوراینوم ۲ درصد مخلوط می کند در نتیجه ۳ تن از این مواد، رقیق شده و از بکارگیری در سلاح دور می شود.

در عوض ما گروه ۱+۵ و اروپا معلق نگاهداشتن دسته کمی از تحریمها را که متعهد شده ایم ادامه میدهیم و به ایران اجازه میدهیم که به ۸/۲ بیلیون دلار از اموال بلوکه شده دسترسی پیدا کند.

با طرح اقدام مشترک ، فعالیتهای هسته ای ایران تحت فشار بیشتر و تحت نظارت بیشتر و شفاف تر شده است. هدف از این تخفیف تحریمها در مقیاس کوچک، درمان-اگر بتواند- بیماریهای ریشه دار اقتصاد ایران است ولی راه ایران برای سرمایه گذاری و تجارت بین المللی بسته خواهد بود. تحریمها در کل در سر جای خود قرار دارد و قطع ایران از سیستم مالی دنیا ادامه خواهد داشت. اثرات منفی بر نفت و پول رایج ایران هنوز تحت تاثیر تحریمهاست. همچنین ۶۸۰ نفر از افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریمهای ما هستند و دستگاه اجرایی اوباما اجرای تحریمها را به طور جدی و کامل ادامه خواهد داد.

ما در مورد فشار بر ایران تردید نداریم. ما در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و عداوت با اسراییل، بازداشت زندانیان سیاسی و موارد دیگر سکوت نخواهیم کرد. ما به ایران فشار می آوریم تا امیر حکمتی و سعید عابدینی که تابعیت آمریکا را دارند به خانوادهشان برگردند و نیز به ما کمک کنند تا جای رابرت لوینسون راکه در سال ۲۰۰۷ در ایران ناپدید شد را پیدا کنیم. ما همچنین در مورد بازداشت جیسون رضاییان گزارشگر واشنگتن پست نگرانیم و از ایران میخواهیم که وی را فورا آزاد کند

همه کشورهای گروه ۱+۵ متفق القول هستند که به نفع ماست که چهارچوب قابل قبول دو جانبه را مشخص کنیم و نمی خواهیم با عجله کردن، مانع امنیت آینده خاورمیانه باشیم.

مسئولان ایران انگیزه ای قوی و مداوم برای رسیدن به راه حل جامع دارند. اگر ایران نتواند به این هدف برسد، پاسخ آمریکا با پشتیبانی بیشتر جامعه بین المللی، فشار شدیدتر خواهد بود.

این تمدید چهار ماهه به ما اجازه میدهدکه در مورد امکان راه حل دیپلماتیک به یقین برسیم.

از نظر ما توافق نکردن بهتر از توافق بد است.

اگر ما در راه حل جامع به نتیجه برسیم نگرانی امنیتی در خاورمیانه کاهش پیدا میکند، مسابفه تسلیحاتی در خاورمیانه از بین میرود، تهدید باج خواهیهای هسته ای برطرف می شو د و به امنیت اسراییل، دولتهای خلیج(فارس) و به شرکای ما در منطقه کمک می کند.

2

همه اینها نشان می دهد که هدف آمریکا از تمدید طرح اقدام مشترک، ایجاد فرصت برای تهدید ایران است تا مقاصدشان را در “راه حل جامع” بگنجانند.

اما سوال اینست: آیا در نظر مسئولان ما نیز توافق نکردن بهتر از توافق بد است؟


منابع:

https://www.armscontrol.org/factsheets/Iran_Nuclear_Proposals

http://fas.org/sgp/crs/nuke/R43333.pdf

http://farsi.khamenei.ir/others-report?id=27206

دیدگاهی بنویسید