تبیین الگوی اقتصادی در روی‌کرد مشتری‌مدار

جریان چپ در جهان، مدل اقتصاد مارکسیستی[۱]- سوسیالیستی را عرضه نمود. این مدل توانست هفتاد سال در شوروی امور را اداره کند و این کشور را در سطح یک ابر قدرت نگه دارد. هرچند به دلایل متعدد آن سیستم فرو پاشید، اما هنوز ابعادی از آن در کشورها و جوامع مختلف مورد استفاده است که نمونه­‌ی آن مبحث بیمه و تأمین اجتماعی است. با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، جریان راست مدرن در جهان، مدل اقتصاد لیبرالی را یکه تاز صحنه‌­ی جهانی خواند، حتی فرانسیس فوکویاما تا آنجا پیش رفت که پایان تاریخ را اعلام نمود و لیبرالیسم و کاپیتالیسم[۲]را آخرین ایدئولوژی در تاریخ برای اداره­‌ی جهان معرفی کرد.[۳]

گرچه تبیین مدل و الگوی اقتصادی، در روی‌کرد مشتری‌مدار نهایت امر طرح­‌ریزی را شکل می­‌دهد، لیکن گام­‌های ابتدایی آن، یعنی ترمینولوژی، و سپس تبیین پارادایم، و دکترین­‌ها همواره مغفول مانده است. از این رو هرگاه بحث از اقتصاد به میان می‌آید، مدل جریان چپ یا راست را به ذهن متبادر می­‌کند. درحالی‌که بایسته است اساس طرح­‌ریزی را در مباحث بنیادین آن، بررسی و سپس تبیین نمود.

 ترمینولوژی

طرح­‌ریزی مبتنی بر روی­‌کرد مشتری­‌مدار در نسبت با چهار مفهوم روشن می­‌شود: اقتصاد، اکانومی، کدآمایی و بیع. واژه‌­ی عربی «اقتصاد»[۴] که در فارسی نیز بسیار رایج است، به معنی میانه‌­روی است، اما تبیین نگاه اسلام در کاربرد این واژه نیست، زیراکه قرآن به صراحت از لفظ «بیع» استفاده می­‌کند. مفهوم «میانه‌روی» در فارسی، یک لفظ عام است و غیر از معیشت، بسیاری از امور دیگر را نیز در برمی­‌گیرد. واژه­‌ی اقتصاد، جامعیت مفهوم قرآنی بیع را برای منظوری که مدنظر است در برندارد. از سوی دیگر، اندیشه‌­ی ایرانی، سوای از مفاهیم عربی اقتصاد و بیع، میراث­‌دار واژه‌­ی فارسی «کدآمایی» است. همانگونه که کدخدا و کدبانو، با حداقل­‌های منابع موجود، چرخ زندگی روستا یا منزل را می­‌گردانند، دانش کدآمایی نیز به تبیین چگونگی اداره­‌ی امور زندگی با حداقل­‌های منابع می­‌پردازد. واژه­‌ی چهارم، مفهوم غربی «اکانامی»[۵] است، که تا حدودی به مفهوم کدآمایی فارسی نزدیک است، اما قرابت چندانی با واژه‌­های اقتصاد و بویژه بیع ندارد.(نمودار شماره ۱)

نمودار شماره ۱
نمودار شماره ۱

 

 پارادایم‌­های اقتصاد

از آن­‌جا که اندیشه­‌ی بنیادین در هر حوزه­‌ای از تبیین دامنه­‌ی پارادایم­‌های موجود یا تولید پارادایم جدید، آغاز می­‌شود، در روی‌کرد مشتری‌مدار نیز، تبیین پارادایم گام اساسی در طرح­‌ریزی مبتنی بر این روی­‌کرد محسوب می­‌گردد.

مبتنی بر روی­‌کرد عهدمدار (تاریخ­‌مدار) همه­‌ی پارادایم­‌های معرفتی، هستی شناختی، و… در زیر دو ابرپارادایم دسته­‌بندی می­‌شوند: سوپر پارادایم امانیسم و ابروادی خداگرایی.

در ذیل هر یک از این ابر پارادایم­‌ها، چهار دسته پارادایم اقتصادی وجود دارد. (نمودار شماره ۲)

نمودار شماره ۲
نمودار شماره ۲

۱. پارادایم اقتصاد فرآیندی

پارادایم یکم، معطوف به فرآیند کلی اقتصاد است. این فرآیند، هفت گام کلی را در بردارد که به ترتیب شامل تقاضا[۶]- استحصال منابع[۷]- تبدیل مواد به کالا – عرضه[۸]- فروش[۹]- خرید[۱۰]- و مصرف[۱۱]، می­‌شود. در این پارادایم، هر یک از این مؤلفه‌­های هفت‌­گانه، می­‌تواند ثقل اقتصاد قرار گیرد و مکتب اقتصادی، حول آن شکل بگیرد. (نمودار شماره ۳)

نمودار شماره ۳
نمودار شماره ۳

۲. پارادایم اقتصاد چرخه‌­ای

پارادایم دوم کلی­‌تر است و هر هفت مؤلفه‌­ی موجود در پارادایم یکم را به سه دسته­‌ی کلی تقسیم می­‌کند: تقاضا محور- تولید­محور[۱۲]- و مشتری­‌محور[۱۳]. در این پارادایم که چرخه­‌ی اقتصاد مطرح است، هر یک از سه حوزه‌­ی تقاضا، تولید، یا مشتری می­‌تواند ثقل اقتصاد واقع شود و منشاء شکل­‌گیری مکتب اقتصادی گردد. (نمودار شماره ۴)

 نمودار شماره ۴
نمودار شماره ۴

 

۳. پارادایم اقتصاد مبناگرا

پارادایم سوم، نگاهی عمیق‌­تر به بنیان­‌های اقتصاد دارد و در واقع از مبنای اقتصاد پرسش می­‌کند. از این منظر، اقتصاد یا طبیعت­‌گراست، و یا انسان­‌گرا. در اقتصاد طبیعت­‌گرا، ثقل اقتصاد در طبیعت نهاده می­‌شود و منابع مادی موجود در طبیعت، مبنای اقتصاد قرار می­‌گیرد. در مقابل، اقتصاد انسان­‌گرا، طبیعت را در خدمت انسان می­‌بیند، لذا ابتدا به تبیین نیازهای انسان می‌­پردازد و سپس منابع موجود در طبیعت را برای برآوردن نیازهای انسان بکار می­‌گیرد.

اقتصاد مدرن عمدتاً طبیعت­‌گراست. در عصر مرکانتیلیست­‌ها[۱۴] و دوره­‌ی محور بودن فلزات گران‌­بها در اقتصاد، چون طلا و نقره جزء منابع موجود در طبیعت محسوب می­‌شوند،[۱۵] لذا اقتصاد آن دوره معطوف به طبیعت بود. دوره­‌ی فیزیوکرات­‌ها[۱۶] در فرانسه، دوره­‌ی محوریت زمین در اقتصاد است که آن دوره نیز طبیعت و منابع آن محور اقتصاد به شمار می­‌رود. در دوره‌­ی سوسیالیست­‌های متاثر از مارکس، با مبنا قرار دادن ماتریالیسم[۱۷]، بالطبع نیچرالیسم و طبیعت­‌گرایی زیر بنای اقتصاد مارکسیستی شد.

کلاسیک­‌ها و نئوکلاسیک­‌ها[۱۸] نیز از گرداب طبیعت­‌گرایی نتوانستند بگریزند، برای نمونه، مالتوس[۱۹]، در موازنه­‌ی جمعیتی خود در نسبت با جغرافیا و سرزمین، نظریه­‌ی ژئواکونومیک خود را معطوف به بهره از طبیعت ارائه نمود.[۲۰] مفاهیم و نوشته­‌هایی همچون کاپیتال مارکس، یا کتاب ثروت ملل، و… بیانگر سیطره طبیعت‌گرایی بر اندیشه­‌ی فیلسوفان اقتصاد مدرن است. با آغاز عصر داروینیسم[۲۱] و بویژه در کل دوره قرن بیستم، اصالت طبیعت و منابع موجود در آن، در اقتصاد غرب، غیر قابل انکار است.

دکترین کاپیتال اکانامی

طبیعت­‌گرایی در اقتصاد مدرن، به «دکترین کاپیتال اکانامی» یا اقتصاد سرمایه‌­داری منتج شده است. این دکترین از هفت مؤلفه­‌ی اساسی چرخه‌­ای اقتصاد، تمرکز خود را بر سه حوزه­‌ی «استحصال منابع»، «تبدیل آن به کالا»، «و عرضه‌­ی آن کالا برای فروش» قرار داده است. چون کالایی که تولید و عرضه می­‌شود، باید مشتری داشته باشد، در نتیجه دستگاه‌­های تبلیغاتی به ذائقه­‌سازی در مخاطب می­‌پردازند تا او متقاضی خرید آن کالاها شود. به حرکت این چرخه، رونق اقتصادی لقب داده‌اند.(نمودار شماره ۵)

نمودار شماره ۵
نمودار شماره ۵

دکترین کدآمایی

«دکترین کدآمایی» نیز همانند دکترین اقتصاد سرمایه، بر منابع تمرکز دارد با این تفاوت که مؤلفه­‌ی تقاضا را در این چرخه دخیل می­‌سازد. در مقابل طبیعت­‌گرایی در اقتصاد، مکتب انسان­‌گرایی قرار دارد. در این پارادایم، انسان به عنوان متقاضی کالا و خدمات، به عنوان مصرف کننده و به عنوان مشتری و خریدار مطرح است. توجه و تمرکز بر نیازهای او و ساماندهی آن نیازها و تعدیل احتیاجات وی در چهارچوب­‌های مشروع، دکترین اقتصاد بشرگرا را شکل می­‌دهد. (نمودار شماره ۶)

نمودار شماره ۶
نمودار شماره ۶

 

دکترین بیع

آنچه در اسلام «بیع» نامیده می­‌شود هر چند که هر هفت مؤلفه­‌ی چرخه­‌ی اقتصاد را در بر می­‌گیرد، اما ثقل و تمرکز آن بر مبنع انسانی اقتصاد در چهار حوزه­‌ی فروش، خرید، مصرف و تقاضا استوار است. در واقع منابع اولیه و نیروی کار که تولید کالا را رقم زده­‌اند و ساز و کار و عرضه، همه در خرید و فروش ارزش­‌گذاری می­‌شوند.

اقتصاد بشرگرا که قائل به احترام نسبت به طبیعت است، در ماهیت یک دکترین اقتصاد ایمانی است که به بیع معروف است. (نمودار شماره ۷)

‌نمودار شماره ۷
‌نمودار شماره ۷

 

۴. پارادایم اقتصاد کارکردی

چهارمین پارادایم، اقتصاد کارکردی نام دارد. این پارادایم در اقتصاد مدرن، ثقل چرخه‌ی اقتصادی را در هفت مؤلفه­‌ی تقاضا- استحصال منابع- تولید کالا- عرضه- فروش- خرید- و مصرف، بر«پول»[۲۲] قرار می­‌دهد. در واقع کارکرد پول موجب شکل‌گیری و حرکت و رونق چرخه­‌ی اقتصاد می­‌شود. فلذا می­‌توان گفت دکترین کاپیتال اکونومی، یک اقتصاد پول پایه را برمی­‌تابد. و در این دکترین، ثبات پول و ثبات و تنوع پشتوانه­‌ی آن، عمده­‌ترین راه­‌های ثبات اقتصادی محسوب می­‌شود.

در اقتصاد دینی، مبتنی بر پارادایم کارکردی نیز پول مطرح است اما مرکز ثقل نیست. و بر خلاف اقتصاد مدرن، چنین نقش برجسته­‌ای ندارد. در واقع مرکز ثقل این گونه اقتصادها بر مقوله­‌ای غیر مادی به نام «برکت» است. در این‌جا کارکرد برکت، جایگزین کارکرد پیچیده­‌ی پول می­‌شود، و پول همچون سایر مؤلفه­‌ها، نقشی ابزاری می­‌یابد نه نقطه­‌ای کانونی و مرکز ثقل. برکت منابع، برکت کالا، برکت تولید، برکت عرضه و فروش، برکت در تقاضا و خرید، برکت در مصرف و… جهت‌های نسبت برکت با چرخه­‌ی اقتصاد هستند.

پارادایم اقتصاد کارکردی پول­‌مبنا، بدنبال معاش و عیش صرف بشر است، اما پارادایم اقتصاد کارکردی برکت­‌مبنا، در جستجوی جهت­‌مندی معاش و عیش بشر، معطوف به معاد وی است و معیشت را هم جهت با معیدت مطلوب می­‌بیند.

دکترین بیع در قرآن به طور مبسوط و کامل در آیه­‌ی ۱۱۱ سوره‌­ی توبه آمده است.

«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ یُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراهِ وَ الْإِنْجیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى‏ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ»

واقعیت این دکترین حکایت از خود فروشی انسان دارد. هیچ‌کس، در طول عمر خود، کار دیگری غیر از خودفروشی نمی­‌کند. خود­فروشی انسان، به سه دسته تفکیک می­‌شود. دسته­‌ی نخست، خود را به خودشان می­‌فروشند. اینان خود را از خود می­‌خرند. خودپسندی و خودخواهی این افراد، محصول «نارسیسیم» و خودشیفتگی آن­‌هاست.

دسته­‌ی دوم، خود را به غیر از خودشان می­‌فروشند، و در واقع اینان توسط نفسشان فروخته می­‌شوند. این دسته، بسته به نوع خود فروشی‌­اشان به پنچ گروه تقسیم می­‌شوند. گروه یکم، افرادی که قطعه‌­ای از بدن خود مانند کلیه، یا خون خود را می­‌فروشند. گروه دوم، افرادی که اهل فحشا هستند و همان مردان و زنانی که تن­‌فروشی می­‌کنند. گروه سوم، کسانی که همچون کارگران و ورزشکاران، نیروی عضله‌­ی خود را می­‌فروشند. گروه چهارم، افرادی که صدای حنجره­‌ی خود را می­‌فروشند، مانند خوانندگان، مجریان رسانه­‌ها، سخنرانان و… . گروه پنجم، کسانی که محصول فکر و مغز خود را می­‌فروشند، همچون دانشمندان که نظرات علمی خود را عرضه نموده و به فروش می­‌گذارند.

اما دسته­‌ی سوم، انسان­‌هایی هستند که نفس­‌شان را می­‌فروشند. این افراد مصداق آیه­‌ی ۱۱۱ سوره­‌ی توبه هستند. (نمودار شماره ۸)

دکترین آیه‌­ی ۱۱۱ سوره‌­ی توبه، تبیین این موضوع است که خدا مشتری اموال و نفس مؤمنین است- نه همه­‌ی مردم- و در مقابل، بهای آن­‌را بهشت قرار داده است. و در ادامه می­‌فرماید وعده‌­ای بر حق است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است و سپس می‌­پرسد چه کسی به عهد خود با وفاتر است نسبت به خدا. در ادامه، بشارت می‌دهد به این بیع و آن­‌را فوز عظیم می­‌خواند.

نمودار شماره ۸
نمودار شماره ۸

 

سیستم اقتصادی

در اقتصاد طبیعت­‌گرای مدرن، سرمایه تنها به مال اطلاق می­‌شود، اما در نگاه انسان­‌گرا در دین، نفس انسان و ناموس وی شامل عقیده و… نیز سرمایه محسوب می­‌گردند. از این رو می‌­توان در اسلام نیز از سرمایه­‌داری سخن گفت، منتها، سرمایه‌­داری مشتمل بر سرمایه‌ی ایمان، سرمایه‌ی علمی، سرمایه‌ی اجتماعی و آنگاه سرمایه‌ی مادی. مسأله‌­ی اساسی در اقتصاد، موضوع «مالکیت»[۲۳] است. اقتصاد مادی­‌گرای مدرن، اصالت را به مالکیت درجه­‌ی یک انسان بر خود و اموالش می‌دهد. اما در اقتصاد دینی، مالکیت انسان بر خودش و اموالش، درجه­‌ی دو است.

نسبت میان مالکیت و سرمایه در هر دو مکتب طبیعت­‌گرای مدرن و انسان­‌گرای دینی، دو سیستم اقتصادی را پدید می‌آورد.

در سیستم اقتصاد مدرن ارتباط میان اجزاء سه‌­گانه­‌ی ناموس، نفس و مال، با توجه به مالکیت درجه­‌ی یک، از بالا به پایین تبیین می­‌شود، یعنی ناموس فدای نفس، و نفس فدای مال می­‌گردد. اما در سیستم اقتصاد دینی، حرکت از پایین به بالاست، یعنی مال فدای نفس، و نفس فدای ناموس می­‌شود. (نمودار شماره ۹)

نمودار شماره ۹
نمودار شماره ۹

 

در هر سه دسته خود فروشی، رضایت خریدار شرط است. خود­پسندی که خود را می­‌خرد، او از خود راضی است والا خود را نمی‌­خرید. کسی نیز که توسط نفس‌اش فروخته می‌شود، در هر پنچ گروه، طبیعتاً باید رضایت مشتری را بدست آورد. در مورد کسی که با توجه به آیه­‌ی ۱۱۱ سوره‌ی توبه نفس خود را به خدا می‌فروشد، او نیز بدنبال رضایت خداست، و اگر خدا راضی نباشد، نفس او را نمی‌خرد. در سوره­‌ی فجر وقتی می­‌فرماید، ای نفس مطمئنه به سوی پروردگار خویش باز گرد، که تو از او راضی و او نیز از تو راضی است، دعوت به ورود او به بهشت، محصول این رضایت مشتری یعنی خداست.[۲۴]

 اقتصاد بازار

اقتصاد لیبرالی، از مفهوم بنیادینی بهره می‌برد به نام «لسه‌­فر»، یعنی بگذار هر چه می­‌خواهد انجام دهد. متغیر اقتصاد مدرن لیبرالی مفهوم لسه‌­فر است، اما متغیر اقتصاد قرآنی مفهوم «تقوا»ست. در اقتصاد مدرن، اقتصاد، بدون «بازار» موضوعیت ندارد، اما بازار در اقتصاد قرآنی، کوی خود­فروشی است که پهنه­‌ی ساحت خود انسان است. در اقتصاد مدرن، بازار، بدون «عرضه و تقاضای کالا» موضوعیت ندارد. در اقتصاد قرآنی کالا، نفس و مال است. در اقتصاد مدرن، عرضه و تقاضای کالا، بدون «فروشنده و مشتری» موضوعیت ندارد، در اقتصاد قرآنی، فروشنده، فرد مؤمن، و مشتری، خداست.

در اقتصاد مدرن، فروشنده و مشتری، بدون «پول» موضوعیت ندارند، و در اقتصاد قرآنی اجرت و مزد، بهشت و آخرت است. نتیجه این که در مدرنیته، اقتصاد بدون پول موضوعیت ندارد، و در اقتصاد قرآنی، بیع بدون بهشت. آنجا که جهت معیشت معطوف به معیدت است، همه­‌ی ابعاد مختلف بیع، معطوف به بهشت می­‌شود و اقتصاد بهشتی را یک اقتصاد انسان­‌مدار برکت­‌مند می­‌سازد که پول در آن نقش حداقلی خود را ایفاء می­‌کند. (نمودار شماره ۱۰)

نمودار شماره 10
نمودار شماره 10

 


 

پی‌نوشت:

[۱] Marxism: doctrines of Karl Marx, Marxist doctrines advocating a socialistic and communistic approach to politics and economics (Babylon English, Babylon Ltd., Version 6.)

[۲] Capitalism: An economic and political system in which businesses belong mostly to private owners, not to the government. (Longman Dictionary of Contemporary English, 5th Edition, Edinburgh Gate, Pearson Education Publication)

[۳] Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, 1st Ed. New York, Macmillan, Inc., 1992, page xi

[۴]اقْتِصَاد: بر دو گونه است: یکم- اقتصاد پسندیده بطور مطلق در میانه‌روى چیزى که دو طرف افراط و تفریط دارد مثل جود یا بخشش که میان حالت زیاده‌روى و بخل قرار دارد و شجاعت که حالتى است ما بین تهور و ترس و مانند این‌ها. و دوم- اقتصادى است که بطور کنایه از آنچه میان حالت پسندیده و ناپسند قرار مى‏‌گیرد، مثل قرار گرفتن میان عدل و جور [که نه عدالت است و نه جور و ستم‏]. و یا حالتى و موقعیتى در میان نزدیک و دور. (راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن؛ خسروی حسینی، سیدغلامرضا (مترجم)، نشر مرتضوی، جلد۳، صفحه ۱۹۷)

[۵] Economy: Thrifty and efficient use of material resourcesfrugality in expenditures also an instance or a means of economizing. (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Eleventh ed., Massachusetts, U.S.A, Merriam-Webster Incorporated, 2005)

[۶] Demand

[۷] Resource

[۸] Supply

[۹] Sale

[۱۰] Purchase, Buy

[۱۱] Consumption

[۱۲] Produce-Based

[۱۳] Consumer-Based

[۱۴] Mercantilist

[۱۵]سیاست سوداگران در اسپانیا و پرتغال یک مرکانتیلیسم ابتدایی و هدف آن اندوختن هرچه بیشتر طلا و نقره بود. در انگلیس مرکانتیلیسم به نحو دیگر اعمال شد. «مرکانتیلیسم تجاری، سیاست زراندوزی دولت انگلیس بود.» (قدیری اصلی، باقر؛ سیر اندیشه‌­ی اقتصادی، چاپ نهم، تهران، موسسه‌­­ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار ۱۳۷۶، صفحه ۳۹-۴۱)

[۱۶] Physiocrat

[۱۷] Materialism

[۱۸] Classical and Neoclassical economist

[۱۹] Thomas Robert Malthus (13 February 1766 – ۲۳ December 1834)

[۲۰] (Reinert, Kenneth A. Rajan, Ramkishen S.; The Princeton Encyclopedia of the World Economy, 1st Ed.,USA, Princeton University Press, 2009, Page 318)

[۲۱] Darwinism, In the idea of Darwinian economist such as Gary Becker (1930– ), Edward O. Wilson (1929– ) (Van Huyssteen, Wentzel (Editor in Chief), Encyclopedia Of Science And Religion, 2nd ed., New York, The Gale Group, 2003, Page 246)

[۲۲] Money

[۲۳] Ownership: the act, state, or right of possessing something. (Concise Oxford English Dictionary, 11st Edition,Oxford, U.K, Oxford University Press, 2004)

 [۲۴]یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ *ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّکِ راضِیَهً مَرْضِیَّهً *فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی *وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏ * (قرآن الکریم، سوره­‌ی فجر، آیات ۲۷ تا ۳۰)

منبع: کدآمایی

4 دیدگاه

  1. خروج از اقتصاد پول مبنا، تنها راه نجات اقتصاد از هم پاشیده جهان امروز است که که علاوه بر تغییر در نگرش تجاری در سطوح تاکتیکی و تکنیکی، نیاز به تغییر نگرش فرهنگی و اعتقادی نیز می باشد. به شکلی که فروشندگان به جای افزایش سود خود به میزان برکت در تجارتشان باشند.

دیدگاهی بنویسید