برآورد استراتژیک عراق

عراق به عنوان یکی از مهمترین حوزه های تمدنی جهان محسوب می شود که تمدن بین النهرین می باشد. در یک بررسی تاریخی می توان 2 نوع عراق را از هم متمایز نمود: الف-عراق باستان:که شامل حوزه تمدنی بین النهرین می باشد ودر حدود 2000 سال پیش از میلاد نیز تمدن های آکاد ، سومر،… ادامه خواندن برآورد استراتژیک عراق