کنترل اجتماعی | باشگاه استراتژیست‌های جوان
کنترل اجتماعی
  • امنیت اطلاعات

    متأسفانه هنگام صحبت در مورد جاسوسی از یک جامعه و از یک کشور برخی افراد با کوته ­نظری عنوان می‌­کنند که حت ...

    متأسفانه هنگام صحبت در مورد جاسوسی از یک جامعه و از یک کشور برخی افراد با کوته ­نظری عنوان می‌­کنند که حتّی اگر هم از اطلاعات من جاسوسی کنند چه مشکلی پیش می‌­آید؟ مگر من چه آدم مهمی هستم؟ ضمن وجود احت ...

    ادامه مطلب