کاهش دستمزدها | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
کاهش دستمزدها