کارشناس مسائل استراتژیک | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
کارشناس مسائل استراتژیک