نقدی بر فیلم هیس … دخترها فریاد نمی زنند

پوران درخشنده در جدیدترین اثر خود داستان آزار و اذیت دختران نوجوان از سوی مردان را به تصویر کشیده است، اما در بهبوهه‌ی این تراژدی چالش‌ها و حواشی را به گونه‌ای مطرح می کند که در خور انتقادات بسیاری است. سبک فیلم این فیلم که با افشای یک ممیزی بزرگ از ناگفته‌های اجتماعی در نوع… ادامه خواندن نقدی بر فیلم هیس … دخترها فریاد نمی زنند