بودن یا نبودن جریان سینمایی مسیحی آمریکا، مسئله این است…

صنعت سینمای مسیحی۱ اصطلاحی است که به فیلم­هایی با مضامین و پیام­های مسیحی و یا اخلاق­گرا اطلاق می­شود. همچنین آثار ساخته شده توسط فیلم­سازان مسیحی و یا برای مخاطبان مسیحی نیز در زمره­ی این دست فیلم ­ها قرار دارد. این فیلم­ ها یا توسط فرقه و گروه خاصی تولید می­شود و یا عده­ای بدون هیچ… ادامه خواندن بودن یا نبودن جریان سینمایی مسیحی آمریکا، مسئله این است…