پست مدرنيزم،هنر ابزورد،نهيليزم | باشگاه استراتژیست‌های جوان
پست مدرنيزم،هنر ابزورد،نهيليزم
  • هنر ابزورد

    اگر مطالعه‌ای اجمالی در زندگی بزرگان و ناموران تاریخ داشته باشیم متوجه خواهیم شد که همه آن‌ها از هر فرهنگ ...

    اگر مطالعه‌ای اجمالی در زندگی بزرگان و ناموران تاریخ داشته باشیم متوجه خواهیم شد که همه آن‌ها از هر فرهنگ و مذهب و مسلک خاص دردمندند. بودا قصر ناز و نعمت را رها می‌کند تا معنای حقیقی زندگی و راه رسیدن ...

    ادامه مطلب