پرومته ی مدرن | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
پرومته ی مدرن