پاسخ به آمار بی سند و خیالی! یک استراتژیست از زنازادگان کره زمین | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
پاسخ به آمار بی سند و خیالی! یک استراتژیست از زنازادگان کره زمین