پارادایم اومانیسم | باشگاه استراتژیست‌های جوان
پارادایم اومانیسم
  • علوم انسانی ترجمه ای

    وقتی حرف از جنبش نرم افزاری و خودکفایی می شود وقتی پای جهاد علمی به میان می آید همه به دنبال آن هستند که ...

    وقتی حرف از جنبش نرم افزاری و خودکفایی می شود وقتی پای جهاد علمی به میان می آید همه به دنبال آن هستند که فلان فناوری را بومی کنند و فلان صنعت را به خودکفایی برسانند البته گاهی پژوهشکده هایی  هم پیدا م ...

    ادامه مطلب