دلایل اهمیت ژئواستراتژیکی ایران در قرن 21 (مورد مطالعاتی هارتلند انرژی)

موقعیت جغرافیایی که نحوه قرارگرفتن یک نقطه روی کره زمین را مشخص می کند در سرنوشت یک کشور و مردم آن نقش بسزایی را ایفا می کند. اهمیت یک موقعیت جغرافیایی از لحاظ ژئوپولیتیکی(منطقه ای) و یا اهمیت یک موقعیت جغرافیایی از لحاظ ژئواستراتژیکی(جهانی) می تواند بسیار موثر و در سرنوشت سیاسی و اقتصادی آن… ادامه خواندن دلایل اهمیت ژئواستراتژیکی ایران در قرن 21 (مورد مطالعاتی هارتلند انرژی)