نفی ایمان به خدا | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
نفی ایمان به خدا