نفی ایمان به انبیاء | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
نفی ایمان به انبیاء