دسته‌ها
استراتژیک تبیینی رویکرد طبقه‌بندی موضوعی یادداشت‌ها

آمریکا و ستون‌های آن

۱- قانون ۲- ثروت ۳- آزادی ۴- فرهنگ سازی ۵-مشخص کرن طبقات اجتماعی ۶-  آموزش و پرورش مخصوصا دانشگاه ها ۷- قدرت نظامی ۸- توانایی علمی ۹- مهاجرت پذیری ۱۰- اینترنت

مواردی که ذکرشده را می‌توان ستون های قدرت تمدن آمریکا نامید و درواقع هر ضربه و نقصانی در هر یک از موارد فوق می تواند عمر آن را کاهش دهد، در این مقاله بنا داریم هر یک را اجمالا بررسی کرده و راه ضربه زدن به هر یک را معرفی کنیم.