دسته‌ها
اخبار استراتژیک طبقه‌بندی موضوعی مطالب برگزیده معرفی کتاب

فرآیند استعمار فرانو و اعترافات یک جنایت‌کار اقتصادی/ معرفی کتاب

فرهنگ اعتراف مقوله‌ای است که در غرب، با اعتقادات به انحراف‌رفته‌ی مسیحیت از دوران قرون وسطا و سیطره‌ی کلیسا، تاکنون یعنی در عصر اطلاعات و تکنولوژی نیز موضوعیت داشته و دارد و به عنوان یک تکنیک در ساخت و مهندسی اجتماعی نقش به خصوصی را ایفا می‌کند. شاید بتوان گفت نیاز تمدن غرب به اعتراف، نیاز به امید و دوری از یأس است؛ تمدنی که نسبتی با باورهای وحیانی و تفکر غیب‌باور ندارد می‌بایست آرامش و سکنیه‌‎ی خاطرش را در جایی جست‌وجو کند که مادی، عینی و ظاهری باشد؛ یعنی نزد فردی بنشیند و به گناهانش اعتراف کند.