مصاحبه استاد حسن عباسی با 598 | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
مصاحبه استاد حسن عباسی با 598